Mesafeli Satış Sözleşmesi


MADDE 1 - KONU
1.1- İşbu sözleşmenin konusu, SATICInın, ALICIya satışını yaptığı, aşağıda nitelikleri ve satış fiyatı belirtilen ürünün satışı ve teslimi ile ilgili olarak 4077 sayılı Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun - Mesafeli Sözleşmeleri Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri gereğince tarafların hak ve yükümlülüklerini kapsamaktadır.
MADDE 2 - TANIMLAR
2.1- SATICI:
Ünvanı : {FIRMAUNVAN}
Adresi : {FIRMAADRES}
Telefon :{FIRMATELEFON}
Fax :{FIRMAFAX}
E-mail:{FIRMAEPOSTA}
2.2- ALICI:
Adı/Soyadı/Ünvanı : {TESLIMATALICI}
Adresi:{TESLIMATADRES}
Telefon:{TESLIMATTELEFON}
E-mail:{TESLIMATEPOSTA}
MADDE 3 - TARAFLAR VE KONU
İşbu sözleşme www.etiketalalim.com internet sitesi üzerinden ürün satın alacak kişi ile Namık Kemal Mah. 103.Sok No7D/4 Esenyurt İstanbul adresinde bulunan satıcı firma ETİKETALALIM PAZ. İÇ VE DIŞ TİC.LTD.ŞTİ. arasındaki alışverişe ilişkin olarak, ALICI tarafından elektronik ortamda doldurulan, ÜRÜN ile ilgili özelliklerin, nitelik-niceliğinin, satış fiyatının, satış bedelinin tahsilat usul-şartlarının ve satış tarihinin belirtildiği sipariş formu ile Tüketicilerin Korunması Hakkındaki Kanun ve Mesafeli Sözleşmeler Uygulama Esas ve Usulleri Hakkında Yönetmelik hükümleri kapsamında tarafların hak, hukuk ve yükümlülüklerini tespit eder. İlan edilen fiyatlar ve vaatler güncelleme yapılana ve değiştirilene kadar geçerlidir. Süreli olarak ilan edilen fiyatlar ise belirtilen süre sonuna kadar geçerlidir.
SÖZLEŞME KONUSU ÜRÜN
Tarih : {TARIH}
Ürün Adı / Adet / Toplam Ürün Tutarı
{URUNKALEMLERI}
Ürünlerin cinsi ve türü,miktarı,marka/modeli rengi satış bedeli yukarıda belirtildiği gibidir.
Ödeme şekli: {ODEMETIPI}
Teslimat adresi: {TESLIMATADRES}
{ODEMETIPI} ile Toplam {ODENENTUTAR}
MADDE 4 - GENEL HÜKÜMLER
4.1- ALICI, {FIRMAUNVAN}, İNTERNET SİTESİ' nde gösterilen ürünlerin temel nitelikleri, satış fiyatı ve ödeme şekli ile teslimata ilişkin ön bilgileri okuyup bilgi sahibi olduğunu ve elektronik ortamda satış için gerekli teyidi verdiğini peşinen kabul etmiş sayılır.
4.2-ÜRÜN, ALICI' nın İNTERNET SİTESİ üzerinde belirttiği teslimat adresine, faturası ile birlikte paketlenmiş ve sağlam olarak en geç 30 gün (otuz gün) içinde teslim edilir, Bu süre ALICI' ya daha önce bildirilmek kaydıyla en fazla 10 gün daha uzatılabilir.
4.3- Sözleşme konusu ürün, ALICI'dan başka bir kişi/kuruluşa teslim edilecek ise, teslim edilecek kişi/kuruluşun teslimatı kabul etmemesininden SATICI sorumlu tutulamaz.
4.4- SATICI, sözleşme konusu ürünün sağlam, eksiksiz, siparişte belirtilen niteliklere uygun ve varsa garanti belgeleri ve kullanım klavuzları ile teslim edilmesinden sorumludur.
4.5- Sözleşme konusu ürünün teslimatı için işbu sözleşmenin imzalı nüshasının SATICI'ya ulaştırılmış olması ve bedelinin ALICI'nın tercih ettiği ödeme şekli ile ödenmiş olması şarttır. Herhangi bir nedenle ürün bedeli ödenmez veya banka kayıtlarında iptal edilir ise, SATICI ürünün teslimi yükümlülüğünden kurtulmuş kabul edilir.
4.6- Ürünün tesliminden sonra ALICI'ya ait kredi kartının ALICI'nın kusurundan kaynaklanmayan bir şekilde yetkisiz kişilerce haksız veya hukuka aykırı olarak kullanılması nedeni ile ilgili banka veya finans kuruluşun ürün bedelini SATICI'ya ödememesi halinde, ALICI'nın kendisine teslim edilmiş olması kaydıyla ürünün 3 gün içinde SATICI'ya gönderilmesi zorunludur. Bu takdirde nakliye giderleri ALICI'ya aittir.
4.7- ÜRÜN' ün normal satış koşulları dışında olağanüstü durumlar (hava muhalefeti, deprem, sel, yangın gibi) nedeni ile 30 günlük süre zarfında teslim edilememesi ve gecikmenin 10 günü aşması söz konusu ise, SATICI teslimat ile ilgili olarak ALICI' yı bilgilendirir. Bu durumda ALICI siparişi iptal edebilir, benzer bir ürün sipariş edebilir veya olağanüstü durum sonuna kadar bekleyebilir. Sipariş iptallerinde ÜRÜN bedeli tahsil edilmiş ise iptalden itibaren 10 gün içinde ALICI' ya iade edilir. Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır.
4.8- Garanti belgesi ile satılan ürünlerden olan veya olmayan ürünlerin arızalı veya bozuk olanlar, garanti şartları içinde gerekli onarımın yapılması için SATICI'ya gönderilebilir, bu takdirde kargo giderleri SATICI tarafından karşılanacaktır.
4.9-ALICI, ÜRÜN' ü teslim aldığı anda kontrol etmekle ve ÜRÜN' de kargodan kaynaklanan bir sorun gördüğünde, ÜRÜN' ü kabul etmemekle ve KARGO firması yetkilisine tutanak tutturmakla sorumludur. Aksi halde SATICI sorumluluk kabul etmeyecektir.
4.10- ÜRÜN teslimatı sırasında SATICI' nın talebi halinde ALICI işbu Sözleşmenin bir basılı örneğini imzalamakla yükümlüdür; ALICI imzalamaması durumunda ÜRÜN teslimatı yapılmayabilir. İNTERNET SİTESİ' nden alışveriş sırasında ALICI tarafından onaylanan Sözleşme her durumda yeterli ve geçerlidir kabul edilmiş sayılır.
4.11- ALICI, SATICI tarafından aksi yazılı öngörülmemiş ise, ÜRÜN 'ü teslim almadan önce bedelini tamamen ödemiş olması gerekir. Teslimattan önce ÜRÜN bedeli SATICI' ya ödenmediği takdirde, SATICI tek taraflı olarak sözleşmeyi iptal edebilir ve ÜRÜN' ü teslim etmeyebilir.
4.12- ALICI ÜRÜN ve satışla ilgili talep ve şikâyetlerini Sözleşme'nin giriş kısmındaki SATICI iletişim kanalları ile SATICI' ya bildirebilir.
MADDE 5 - CAYMA HAKKI
5.1- SATICI ,ALICI (Tüketici)'ya şu taahhütte bulunmaktadır; "Tüketicinin hiçbir hukuki ve cezai sorumluluk üstlenmeksizin ve hiçbir gerekçe göstermeksizin malı teslim aldığı veya sözleşmenin imzalandığı tarihten itibaren yedi gün içerisinde malı veya hizmeti reddederek sözleşmeden cayma hakkının var olduğunu ve cayma bildiriminin satıcı veya sağlayıcıya ulaşması tarihinden itibaren malı geri almayı taahhüt ederiz.
5.2- Cayma hakkının kullanılması için bu süre içinde SATICI' ya online panel üzerinden bildirimde bulunulması şarttır.
5.3- Bu hakkın kullanılması halinde, 3. kişiye veya ALICI' ya teslim edilen ÜRÜN' ün SATICI 'ya gönderildiğine ilişkin kargo teslim tutanağı örneği ile fatura aslının iadesi zorunludur. Bu belgelerin ulaşmasını takip eden 10 (on) gün içinde ÜRÜN bedeli ALICI 'ya iade edilir.
5.4- Kredi kartlı ödemelerde iade işlemi de ALICI kredi kartına iade sureti ile yapılır. Vergi mevzuatı gereği fatura aslı gönderilmez ise KDV ve varsa sair yasal yükümlülükler iade edilemez. İade edilen ürünün kargo bedeli ALICI tarafından karşılanır. Ürünün 6. madde hükümleri çercevesinde kullanılmamış olması şarttır. Cayma hakkı nedeni ile iade edilen ürünün kargo bedeli SATICI tarafından karşılanır.
MADDE 6 - CAYMA HAKKI KULLANILAMAYACAK ÜRÜNLER VE HALLER
ALICI' nın özel istek ve talepleri uyarınca üretilen veya üzerinde değişiklik ya da ilaveler yapılarak kişiye özel hale getirilen ya da niteliği itibarıyla iade edilemeyecek ürünler, tek kullanımlık ürünler, kopyalanabilir yazılım ve programlar, hızlı bozulan veya son kullanım tarihi geçen ürünler vs. için cayma hakkı kullanılamaz. Aşağıdaki ürünlerde cayma hakkının kullanılması, ürünün ambalajının açılmamış, bozulmamış ve ürünün kullanılmamış olması şartına bağlıdır.
- Taşınabilir Bilgisayar (Orijinal işletim sitemi kurulduktan sonra iade alınmayacaktır.)
- Her türlü yazılım ve programlar
- DVD, VCD, CD ve kasetler
- Bilgisayar ve kırtasiye sarf malzemeleri (toner, kartuş, şerit v.b)
- Barkod Yazıcılar, Barkod Okuyucular ve El Terminalleri
MADDE 7 - DELİL ANLAŞMASI VE YETKİLİ MAHKEME
Bu Sözleşme'den ve/veya uygulanmasından doğabilecek her türlü uyuşmazlığın çözümünde SATICI kayıtları (bilgisayar-ses kayıtları gibi manyetik ortamdaki kayıtlar dahil) kesin delil oluşturur; Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı'nca ilan edilen değere kadar Tüketici Hakem Heyetleri, aşan durumlarda ALICI' nın ve SATICI' nın yerleşim yerindeki Tüketici Mahkemeleri ve İcra Müdürlükleri yetkilidir.
ALICI siparişin gerçekleşmesi durumunda bu Sözleşme'de ve ayrılmaz parçasını oluşturan sipariş formunda yazılı tüm koşulları ve açıklamaları okuduğunu, satış koşullarının ve sair tüm ön bilgileri aldığını, incelediğini ve tamamını kabul ettiğini beyan, kabul ve taahhüt eder.
SATICI
{FIRMAUNVAN}
ALICI
{TESLIMATALICI}

cultureSettings.RegionId: 0 cultureSettings.LanguageCode: TR